قدردان شبهای قدر باش...
Posted on تير 04, 1395 11:32
قدردان شبهای قدر باش...

اگر قدر شب قدر را بدانی، قطعاً قدر خودت را شناخته ای و آنکه قدر خود را شناخت،خویش را ارزشمندترین آیات خدا می یابد و بر این آیت الهی شکر می نماید.

فرا رسیدن لیالی قدر گرامی باد