ولادت با سعادت امام رضا(ع) مبارک باد.
Posted on مرداد 12, 1396 15:16
ولادت با سعادت امام رضا(ع) مبارک باد.

در باغ ولایت گل خوشبوست رضا، سروچمن گلشن مینوست رضا/ نومید مشو زدرگه احسانش، زیرا به جهان ضامن آهوست رضا.
*میلاد هشتمن نور ولایت، تبریک و تهنیت*