تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 96-95 مرکز آموزش عالی ممسنی
Posted on شهريور 31, 1395 21:10
تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 96-95 مرکز آموزش عالی ممسنی

 

به اطللاع دانشجویان محترم مرکز آموزش عالی ممسنی می رساند که تقویم آموزشی ترم اول سال تحصیلی 96-95 به صورت زیر می باشد: