هفته دفاع مقدس گرامی باد.
Posted on شهريور 31, 1395 18:40
هفته دفاع مقدس گرامی باد.

تا ابد به آنها که قمقمه هایشان را زیر خاک پنهان کرده تا هوس آب نکنند مدیونیم…

یاد و خاطره شهیدان و فرارسیدن هفته دفاع مقدس گرامی باد.