میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع) تبریک و تهنیت باد.
Posted on آذر 26, 1395 19:16
میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع) تبریک و تهنیت باد.

ای محمد (ص) ای رسول بهترین کردارها/ حسن خلقت شهره در اخلاقها، رفتارها. 
در بیانت بند می آید زبان ناطقان/ قامت مدحت کجا و خلعت گفتارها.
تا نفس داریم و تا خورشید می تابد به خاک/ دل به عشق بی زوالت می کند اقرارها.