فرارسیدن ماه پرخیر و برکت رمضان مبارک باد
Posted on خرداد 06, 1396 11:06
فرارسیدن ماه پرخیر و برکت رمضان مبارک باد

ماه رمضان ماهی است که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن، هدایت و جدا ساختن حق از باطل، قرآن نازل شده است. این بزم را خداوند، برای تو آماده کرده است تا رستگاری‏ ات را تضمین کند. بزمی که در آن تنها تو هستی که باید سرنوشت خویش را به سمت رستگاری سوق دهی، مهیای سفر شو.

فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک