پیام رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
Posted on شهريور 26, 1392 21:23
پیام  رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

                             بسم الله الرحمن الرحیم

تن به دانش سرشته باید کرد         دل به دانش فرشته باید کرد

قدر و منزلت علم و عالم تا بدان پایه والا و رفیع است که خداوند حکیم خشیت حقیقی را حصر در عالمان و دانشمندان فرموده و در آیه 28 سوره مبارکه فاطر می فرماید:(انما یخشی الله من عباده العلماء): تنها بندگان دانشمند خدایند که از او می ترسند. بدون شک خشیت الهی یعنی ترس برخاسته از درک عظمت مقام پروردگار،مولود دانش وخرد و سیر آفاقی و انفسی و آگاهی از علم و قدرت لایتناهی حضرت حق است که ثمره اش خشوع در باطن و خضوع در ظاهر است و چنین مقام و مرتبه ای را جز دانشمندان حقیقی بدان ره نیابند. پس برپویندگان راه حکمت و حقیقت و جویندگان گنج دانش و معرفت فرض است که پیش از هر چیز خود را به گوهر ادب و کیمیای درک عظمت حق بیارایند تا که مبادا باد مدرک، درک از آنان برباید و علمشان محفوظاتی بی ثمرودر سلک جاهلان قرار گیرند.

اینک که طلیعه زیبای مهر بر فلق بهار علم در حال چهره گشایی است و نسیم روحبخشش بر بوستانهای دانش و پژوهش در حال نافه گشایی، این آغاز دوباره را به اساتید دلسوز و بزرگوار، دانشجویان عزیز و کارمندان خدوم تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه حضرتش برای همگی آغاز و انجامی خوش همراه با رضای حق خواستارم.

ولله الحمد وعلیه التکلان

دکتر فرهاد براتی شهریور 1392