دیدار ریاست مرکز آموزش عالی ممسنی با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ممسنی
Posted on تير 29, 1397 08:52
دیدار ریاست مرکز آموزش عالی ممسنی با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ممسنی

آقای دکتر بازیار رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی به همراه هیأت رئیسه و تعدادی از کارکنان این مرکز دانشگاهی با فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ملاقات نمودند. در این دیدار ابتدا ریاست مرکز ضمن اشاره به جایگاه ویژه بسیج و فرهنگ ایثار و شهادت در کشور و جامعه به موضوع مهم کاروان های راهیان نور اشاره نمودند و بیان داشتند با توجه به اینکه تقریبا کلیه این کاروان ها از مسیر این شهرستان عبور می کند لازم است جهت استقبال از این کاروان ها برنامه منسجمی تدوین گردد. ریاست مرکز همچنین در زمینه همکاری با این نهاد در برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی و مذهبی قول مساعد دادند

سپس جناب سرهنگ نصیبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ضمن خیرمقدم به آقای دکتر بازیار و تبریک انتصاب ایشان، همکاری بیش از پیش خود را با این مرکز دانشگاهی در زمینه توسعه کمی و کیفی اعلام نمودند.