عید سعید قربان مبارک باد.
Posted on مهر 23, 1392 12:35
عید سعید قربان مبارک باد.

عید قربان، نماد بزرگترین جشن رهایى انسان از وسوسه هاى ابلیس بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد.