برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه مشاوره و سلامت در مرکز آموزش عالی ممسنی
Posted on دي 03, 1397 14:14
برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه مشاوره و سلامت در مرکز آموزش عالی ممسنی

مرکز مشاوره مرکز آموزش عالی ممسنی با همکاری امور اداری دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و کارمندان این مرکز دانشگاهی در حوزه سلامت و مشاوره نمودند.

این کارگاه ها که پیرو قرارداد فی مابین سازمان امور دانشجویان داخل وزارت علوم و مرکز آموزش عالی ممسنی در در حوزه مشاوره و سلامت برگزار گردید با دعوت رسمی ریاست مرکز آموزش عالی ممسنی جناب آقای دکتر بازیار از اساتید مجرب و متخصص گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه یاسوج، آقایان دکتر علی تقوایی(استادیار گروه روانشناسی) و محمدرضا فیروزی(دانشیارگروه روانشناسی) در این مرکز دانشگاهی حضور یافتند و در روزهای 97/09/30 الی 97/10/02 اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های زیر نمودند:

1-مدیریت روابط بین فردی در دانشجویان

2-مدیریت شکست های عاطفی

3-ارتقاء و غنی سازی روابط زوجین دانشجو