پیاده روی صبحگاهی با حضور ریاست و کارکنان مرکز آموزش عالی ممسنی
Posted on دي 03, 1397 14:18
پیاده روی صبحگاهی با حضور ریاست و کارکنان مرکز آموزش عالی ممسنی

در مورخه 03/10/97 ریاست این مرکز دانشگاهی آقای دکتر محمد بازیار و کلیه کارکنان در پیاده روی صبحگاهی شرکت کردند.  در این پیاده روی که به همت امور اداری، مرکز مشاوره و امور فرهنگی دانشگاه در فضایی بسیار صمیمی برگزار گردید تعدادی از کارکنان ضمن پرداختن به مسائل و موضوعاتی پیرامون مسائل دانشگاه، در خصوص نقش ورزش در سلامت روانی کارکنان و ایجاد فضای شور و نشاط در محیط های دانشگاهی بحث و تبادل نظر نمودند.