عید سعید فطر بر همه مسلمانان جهان مبارک باد
Posted on خرداد 15, 1398 09:00
عید سعید فطر بر همه مسلمانان جهان مبارک باد

 

گذشت، ماه خدا و رسید، عید صیام

 

به هر دو باد، درود و به هر دو باد، سلام

 

هزار شکر که عید صیام کرد، طلوع

 

هزار حیف که ماه صیام گشت، تمام

 

عید فطر و جشن طاعت بر ره یافتگان ضیافت الهی مبارک باد