اطلاعیه پیوستی در خصوص مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
Posted on مهر 13, 1398 07:32
اطلاعیه پیوستی در خصوص مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

مدرک لازم در هنگام مراجعه برای ثبت نام حضوری:

 

1-     اصل شناسنامه و اصل کارت ملی همراه با  3  سری کپی تمام صفحات

2-     رسید پستی تاییدیه تحصیلی متوسطه، مراجعه به یکی از ادارات پست سراسر کشور و دریافت فیش تأییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی(قابل ذکر است که معمولاً ادارات پست سراسر کشور باجه ای اختصاصی با عنوان «تأییدیه تحصیلی» دارند).

3-     رسید پستی تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی، مراجعه به یکی از ادارات پست سراسر کشور و دریافت فیش تأییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی(قابل ذکر است که معمولاً ادارات پست سراسر کشور باجه ای اختصاصی با عنوان «تأییدیه تحصیلی» دارند).

4-      اصل کارنامه فارغ التحصیلی پیش دانشگاهی و 3 سری کپی

5-     اصل کارنامه فارغ التحصیلی متوسطه و 3 سری کپی

6-     کارنامه دوم متوسطه و 2 سری کپی

6-     اصل مدرک تحصیلی متوسطه یا گواهی موقت دیپلم و 3 سری کپی

7-     اصل مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پیش دانشگاهی و 3 سری کپی

8-     تعداد 8  قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده