اطلاعیه مرکز مشاوره مرکز آموزش عالی ممسنی
Posted on ارديبهشت 01, 1399 12:47
اطلاعیه مرکز مشاوره مرکز آموزش عالی ممسنی

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند، مرکز مشاوره مرکز آموزش عالی ممسنی در نظر دارد در زمینه های مختلف به دانشجویان عزیز مشاوره تلفنی دهد. به همین جهت برنامه مرکز مشاوره این مرکز دانشگاهی برای تعیین وقت و مشاوره تلفنی در لینک زیر قابل مشاهده می باشد.

لینک برنامه مرکز مشاوره/Portals/0/BARNAME.MARKAZ.MOSHAVERE.pdf