سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر مبارک باد.
Posted on خرداد 03, 1393 17:13
سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر مبارک باد.

بگو اروند، بگو کارون، بگو از رزمنده ورزمنده هایت،که چگونه تو را جاودان ساخت،در سوم خردادی از تاریخش، ورشادتت در زمان جاریش...

اين روز را به همه آنهايي كه سلامتي شان را در راه حفظ وطن دادند و هيچ وقت ديگر نتوانستند عادي زندگي كنند تبريك مي گوییم.

اين روز را به همه آنهايي كه تا نامي از برادر يا پدرشان به ميان مي آيد صدایشان مي لرزد و اشك در چشمانشان حلقه مي زند تبريك مي گوییم.

اين روز را به همه آن دخترهايي كه آرزو مي كنند كسي كه توي مزار پدرشان خوابيده كس ديگری باشد و يك روزي پدرشان برگردد  تبريك مي گوییم.