نیمه شعبان میلاد دوازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، امام عصر مبارک.
Posted on خرداد 22, 1393 10:24
نیمه شعبان میلاد دوازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، امام عصر مبارک.

همه هست آرزویم که بیینم از تو رویی،

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی .

به کسی جمال خود را ننموده‏ای و ببینم،

همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی .