لیالی قدر گرامی باد.
Posted on تير 27, 1393 18:54
لیالی قدر گرامی باد.

تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی/ شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی. لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم/ سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی