اطلاعیه ثبت نام خوابگاه
Posted on شهريور 26, 1393 12:38
اطلاعیه ثبت نام خوابگاه

باسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مرکز آموزش عالی ممسنی می رساند که جهت ثبت نام خوابگاه طبق تاریخ های زیر به معاونت دانشجویی مراجعه فرمایید:

خواهران روزهای یکشنبه و دوشنبه ، 30 و 31 شهریور . 

برادران روزهای سه شنبه و چهارشنبه ، 1 و 2 مهر .

آدرس: نوراباد ممسنی - میدان مصلی (خیابان گازرگاه) - جنب منازل مسکونی شرکت نفت - مرکزآموزش عالی ممسنی - معاونت دانشجویی

شماره تماس: 07142520357