16 آذر، روز دانشجو مبارک باد.
Posted on آذر 15, 1393 14:37
16 آذر، روز دانشجو مبارک باد.

روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم تو را به این روز تبریک می گویم که این روز بی تو، و بی حس “ آرمان خواهی ” و “ ایمانت به حق طلبی ” ، وجودی بی معناست . . .