نوروز 94 فرخنده باد
Posted on فروردين 01, 1394 18:34
نوروز 94 فرخنده باد

نوروزپاسداشت عشق های کوچکی است که

زنده مانده اند و روز تعظیم دربرابر عشق های بزرگی است

که عظمت را کوچک می دانند. 

سال نو بر تمام مردم ایران زمین مبارک باد