زمان و مکان برگزاری آزمون فراخوان جذب نیروی قراردادی مرکز آموزش عالی ممسنی
Posted on مرداد 13, 1394 09:03
زمان و مکان برگزاری آزمون فراخوان جذب نیروی قراردادی مرکز آموزش عالی ممسنی

باسمه تعالی  

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان فراخوان جذب نیروی قراردادی مرکز آموزش عالی ممسنی می رساند، آزمون این فراخوان در روز پنج شنبه مورخ 1394/05/22 در محل دانشگاه شیراز، پردیس ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ساختمان شماره 4 راس ساعت 9 صبح برگزار می گردد. لینک اسامی داوطلبین واجد شرایط شرکت در این آزمون در ذیل همین اطلاعیه آورده شده است. ضمنا کارت ورود به جلسه از ساعت 7 تا 9 صبح روز آزمون در همان محل برگزاری آزمون توزیع می گردد.

تذکر1: همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه داوطلب در جلسه آزمون الزامی می باشد. همچنین همراه داشتن هرگونه جزوه یا کتاب،موبایل و ماشین حساب ممنوع می باشد.

تذکر2: شرکت کنندگانی که دارای نقص مدارک ارسالی یا نداشتن شرایط لازم قید شده در آگهی فراخوان بوده اند در مرحله بررسی پرونده ها از فرایند آزمون حذف گردیده اند. این شرکت کنند گان می توانند در ساعات و روزهای اداری با شماره تلفن 07138304272 تماس حاصل فرمایند. 

 

لینک اسامی داوطلبان واجد شرایط