اطلاعیه خوابگاه خواهران
Posted on شهريور 28, 1394 21:50
اطلاعیه خوابگاه خواهران

باسمه تعالی

به اطلاع کلیه خواهران دانشجو می رساند؛ کسانیکه متقاضی استفاده از خوابگاه می باشند موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 94/06/30 مبلغ 475000 تومان به شماره حساب 2172043010004 بانک ملی شعبه مرکزی شیراز به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی مرکز آموزش عالی ممسنمی واریز و فیش واریزی خود را از طریق فاکس به شماره 42520355 -071 ارسال نمایند و اصل فیش را موقع تحویل خوابگاه به حسابداری تحویل دهند. عدم واریز وجه تا تاریخ فوق به منزله انصراف دانشجو از خوابگاه تلقی گردیده و دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال خوابگاه وی نخواهد داشت. ضمنا یادآور می شود اعطای خوابگاه به دانشجویان ثبت نامی روز چهارشنبه 94/07/01 خواهد بود.

تذکر: تهیه وسایل خواب و استراحت مانند پتو، بالش و ... به عهده دانشجو می باشد.

اطلاعیه ثبت نام خوابگاه برادران متعاقبا اعلام می گردد.