اطلاعیه: زمان و مکان دریافت کارت آزمون جذب نیروی قرداد کار معین مرکز آموزش عالی ممسنی
Posted on بهمن 04, 1394 08:34
اطلاعیه: زمان و مکان دریافت کارت آزمون جذب نیروی قرداد کار معین مرکز آموزش عالی ممسنی

باسمه تعالی

به اطلاع کلیه واجدین شرایط آزمون جذب نیروی قرارداد کار معین مورخه 1394/11/08مرکزآموزش عالی ممسنی می رساند؛ برای کسب اطلاع اززمان و مکان دریافت کارت آزمون به اطلاعیه زیر مراجعه نمایید.

 

اطلاعیه شماره دو