سه شنبه ، 8 مهر ، 1399
حداقل
جستجو
حداقل
گروه های خبری
حداقل
RSS

حداقل
اخبار و رویدادها

مطالب ارديبهشت 1393

هفته معلم گرامی باد.

هفته معلم گرامی باد.

پنجشنبه ,11 ارديبهشت 1393 20:50
ای معلم تو را سپاس، ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس . ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندی...