پنجشنبه ، 23 اردیبهشت ، 1400
حداقل
پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی رهبریپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریportal.daneshjoei.sandogh.refahتقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی99-1398 مرکز آموزش عالی ممسنی

اطلاعیه مرکز آموزش عالی ممسنی در خصوص مدارک مورد نیاز وام دانشجویی

اطلاعیه مرکز آموزش عالی ممسنی در خصوص مدارک مورد نیاز وام دانشجویی

دوشنبه ,16 فروردین 1400

قابل توجه دانشجویان عزیز متقاضی وام دانشجویی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 مرکز آموزش عالی ممسنی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 مرکز آموزش عالی ممسنی

شنبه ,09 اسفند 1399

قابل توجه دانشجویان عزیز

اطلاعیه امور دانشجویی مرکز آموزش عالی ممسنی در خصوص وام ودیعه مسکن متاهلین نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه امور دانشجویی مرکز آموزش عالی ممسنی در خصوص وام ودیعه مسکن متاهلین نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

یکشنبه ,26 بهمن 1399

قابل توجه دانشجويان روزانه مرکز آموزش عالی ممسنی متقاضي وام وديعه مسکن متاهلین

اطلاعیه امور دانشجویی مرکز اموزش عالی ممسنی در خصوص وام ضروری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه امور دانشجویی مرکز اموزش عالی ممسنی در خصوص وام ضروری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

یکشنبه ,26 بهمن 1399

قابل توجه دانشجويان روزانه مرکز آموزش عالی ممسنی متقاضي وام ضروري

اطلاعیه امور دانشجویی مرکز آموزش عالی ممسنی در خصوص ثبت نام وام های تحصیلی و نوبت دوم نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه امور دانشجویی مرکز آموزش عالی ممسنی در خصوص ثبت نام وام های تحصیلی و نوبت دوم نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

یکشنبه ,26 بهمن 1399

نحوه تشکيل پرونده و مهلت ثبت نام وام هاي تحصيلي ونوبت دوم ( شهريه پرداز) نيمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

دی ان ان