پنجشنبه ، 23 اردیبهشت ، 1400
حداقل
جستجو
حداقل
گروه های خبری
حداقل
RSS

حداقل
اخبار و رویدادها

(آرشیو ماه اردیبهشت 1393)

هفته معلم گرامی باد.

هفته معلم گرامی باد.

پنجشنبه ,11 اردیبهشت 1393 20:50
ای معلم تو را سپاس، ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس . ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندی...
دی ان ان